Μάλλον πότισε η βαφή! Πόσο ξανθιά είναι αυτή η γυναίκα!