Σκύλος ξυπνάει τον εαυτό του ύστερα από την βροντερή πορδή του!