Ρόκκος από την πίστα: «Κοπελιά εσύ είσαι τέρμα βλαμμένη»!!