Το νερό στον Άρη ρέει το καλοκαίρι και θα μπορούσε να διατηρήσει τη ζωή.