Αυτά τα προκατασκευασμένα σπίτια Hobbit μπορούν να κατασκευαστούν σε μόλις 3 ημέρες.