Αυτό το υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει τους ασθενείς με χαλασμένη σπονδυλική στήλη.