Η εξομολόγηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου «Θεωρώ ότι με τον Alpha δεν έγινε σωστή αρχή»..