Η ιστορία μας, όπως αποκαλύπτεται από την επιστήμη.

Ακολουθήστε μας στο FaceBook για διασκεδαστικά post και ενημερώσεις

LIVE Stats
LIVE Stats
16.9'     4419
LIVE Stats: Ice continues to melt due to the rise of global temperature. Between 2003 and 2008, up to 2 trillion tons of ice in Greenland, Antarctica and Alaska have melted. And according to a recent study, Greenland alone lost a staggering 1 trillion tons of ice between 2011 and 2014.
LIVE Spacewalk
LIVE Spacewalk
16.6'     3872
LIVE Spacewalk: Astronauts Peggy Whitson and Shane Kimbrough are conducting an EVA (Extravehicular Activity) outside the International Space Station to upgrade the station's computing capabilities and prepare for the installation of a new docking port.