Η ιστορία μας, όπως αποκαλύπτεται από την επιστήμη.